Cenik

Cenik velja v vseh programih plavalne šole in plavalnega društva Maribor za šolsko leto 2019/20!

Članarina se plača mesečno za tekoči mesec. PDMB ne omogoča plačila po vstopih oziroma številu obiskov!

 

PLAVALNA ŠOLA:

1x teden - 40 €

2x teden - 45 €

3x teden - 55 €


 

NADALJEVALNA PLAVALNA ŠOLA:

do 2x teden - 45 €

3x teden - 55 €


 

REKREATIVNO PLAVANJE:

do 2x teden - 45 €

V rekreativno plavanje se lahko vključijo otroci od 14 leta dalje.


 

PAKET DRUŽINA:

Paket družina - 100 €

- Paket družina – 1-2x tedensko, plus dva otroka v PDMB* 100 € / mesečno

* Paket družina vključuje dva otroka v PDMB ali PŠ PINGO in dva starša, ne glede na število obiskov.


 

REKREATIVNO PLAVANJE ODRASLI:

Paket 1 - 30 €

Paket 2 - 40 €

Paket 3 - 20 €

- Paket 1 – 1x tedensko plavanje zunanji (vključena vstopnina) 30 € / mesečno
- Paket 2 – 2x tedensko plavanje zunanji (vključena vstopnina) 40 € / mesečno
- Paket 3 – 1x ali 2x tedensko plavanje (otroci vključeni v PDMB)** 20 € / mesečno


**Za starše, katerih otroci so vključeni v programe Plavalnega društva in Plavalne šole PINGO, je cena programa, ne glede na število obiskov 20,0 € (tako za enega, kot drugega). Pogoj so poravnana vsa plačila do PDMB.
 

Cene vseh programov vključujejo vstop na bazen, strokoven kader, uporabo plavalnih ter drugih pripomočkov, ki omogočajo razvijanje in napredovanje plavalne tehnike in rezervacijo mesta v skupini.


 

VPISNINA za šolsko leto 2019/20:

15 €

Vpisnino vplača vsak od začetnika do tekmovalca.


 


POPUSTI:

Drugi in vsak nadaljnji otrok ima enotno ceno 35€.