Božično novoletna vadba

V času šolskih počitnic je vadba potekala po prilagojenem urniku. Poskrbeli smo da so se otroci zabavali in aktivno preživeli čas, ki je sicer namenjen predvsem družini, prijateljem.

Obiskal nas je tudi Božiček, ki je pel pesmi na kitari in navdušil otroke.

PDMB

 
Plavalno društvo Maribor
VN Slovenije i MM Maribor 2018
upload.jpg

 Ščitenka Vikenda se je odrazila na tekmovanju v Mariboru, kjer se je udeležilo enajst plavalcev iz našega kluba, otroci so dosegli izjemne rezultate, hvala vsem za sodelovanje in Trude ter vse pohvale! Vesel božič!

Plavalno društvo Maribor
Vabilo na letno skupščino Plavalnega društva Maribor

Spoštovani,

Obveščamo Vas, da v skladu z 20. členom statuta PDMB in na podlagi sklepa upravnega

odbora PDMB sklicujemo redno letno skupščino, ki bo potekala v sredo 19.12.2018 ob 18:00

uri v sejni sobi kopališča Pristan, Koroška c. 33 v Mariboru.

Predlagani dnevni red:

1. uvodni pozdrav

2. izvolitev organov skupščine

- izvolitev delovnega predsedstva

- določitev zapisnikarja in dveh overiteljev

- imenovanje verifikacijske komisije (predsednik in dva člana)

3. potrditev dnevnega reda, poročanje verifikacijske komisije, ugotovitev sklepčnosti

4. Poročila o delu društva

- poročilo predsednika

- poročilo o finančnem poslovanju v letu 2017

- poročilo nadzornega odbora za leto 2017

- poročilo disciplinske komisije

- razprava po poročilih

5. načrt dela društva za leto 2018/2019

6. Razno

7. pobude in vprašanja

Vljudno vabljeni

Plavalno društvo Maribor

Karl Kelc

Predsednik

 
Blaz Črnič