Na skupščini, ki je potekala 25.10.2014 so bili sprejeti spodnji funkcionarji.

 

Predsednik društva

KARL KELC
T: 031 684 594
E: predsednik@pdmb.si


 

Sekretar / Tajništvo (plačila)

JASMINA STRAJNAR
T: 040 618 890
E: tajnistvo@pdmb.si


 

Vodja plavalne šole

MATJAŽ RAKUN
T: 031 345 039
E: matjaz.rakun@pdmb.si


 

Vodja stroke

MATJAŽ RAKUN
T: 031 345 039
E: rakun.matjaz@pdmb.si


 

Upravni odbor

Karl Kelc
Marko Korošak
Jasmina Strajnar
Janko Fras


 

Nadzorni odbor

Jože Dover
Brigita Štern
Barbara Fras


 

Disciplinska komisija

Miha Kitak
Andrej Štern
Jože Kašman