VI. Selekcija

  • program za aktivno preživljanje prostega časa
  • program vodnih športov
  • program za zdravje in zmanjšanje telesne teže