Vabilo na izredno volilno skupščino Plavalnega društva Maribor

Spoštovani,

Obveščam Vas, da v skladu s statutom PDMB in na podlagi sklepa zadnje redne skupščine društva sklicujem izredno volilno skupščino/zbor članov, ki bo potekala v petek 27.09.2019 ob 18:00 uri v sejni sobi kopališča Pristan, Koroška c. 33, Maribor.

Plavalno društvo Maribor

Karl Kelc

Predsednik

Blaz Črnič