Vabilo na letno skupščino Plavalnega društva Maribor

Spoštovani,

Obveščamo Vas, da v skladu z 20. členom statuta PDMB in na podlagi sklepa upravnega

odbora PDMB sklicujemo redno letno skupščino, ki bo potekala v sredo 19.12.2018 ob 18:00

uri v sejni sobi kopališča Pristan, Koroška c. 33 v Mariboru.

Predlagani dnevni red:

1. uvodni pozdrav

2. izvolitev organov skupščine

- izvolitev delovnega predsedstva

- določitev zapisnikarja in dveh overiteljev

- imenovanje verifikacijske komisije (predsednik in dva člana)

3. potrditev dnevnega reda, poročanje verifikacijske komisije, ugotovitev sklepčnosti

4. Poročila o delu društva

- poročilo predsednika

- poročilo o finančnem poslovanju v letu 2017

- poročilo nadzornega odbora za leto 2017

- poročilo disciplinske komisije

- razprava po poročilih

5. načrt dela društva za leto 2018/2019

6. Razno

7. pobude in vprašanja

Vljudno vabljeni

Plavalno društvo Maribor

Karl Kelc

Predsednik

 
Blaz Črnič